El Magnànim publica el IX Premi d’Investigació: ‘Panses a l’ombria del Benicadell’, de Carlos Fuster

La Institució Alfons el Magnànim acaba de publicar Panses a l’ombria del Benicadell. Riuraus i sequers a la Vall d’Albaida, un treball fruit del projecte premiat per l’IEVA en el IX Premi d’Investigació de la Vall d’Albaida i presentat per Carlos Fuster Montagud. La publicació s’ha inclòs en la col·lecció Estudis Comarcals, en la qual es troben les actes del del segon i del quart Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida.

El llibre, amb pròleg d’Antoni Ferrando, documenta la petjada que l’activitat de l’elaboració de la pansa escaldada ha deixat en els paisatges de la Vall: els riuraus, unes construccions singulars del territori valencià, des de l’Horta Nord a la Marina Baixa. A la Vall d’Albaida encara se’n conserven un centenar, mostra d’una arquitectura genuïna i senzilla, amb materials dels voltants i en bona part construïda pels mateixos llauradors. I també rescata el món que, a l’entorn de la pansa, té una terminologia pròpia, el qual monopolitza tant l’economia com els paisatges agraris d’una època, els aspectes gastronòmics, els etnològics, les relacions socials i els moviments migratoris.

El volum eixirà pròximent a la venda. L’IEVA disposa d’exemplars gratuïts per als socis i sòcies de l’entitat.

Next article

Píndoles informatives