En marxa la quarta edició del Premi al Millor TFG

L’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida convoca la quarta edició del premi al millor Treball Final de Grau (TFG) que investigue i aporte dades noves relatives al coneixement de qualsevol dels diferents aspectes de la Vall d’Albaida, i que s’haja presentat dins de la programació ordinària dels estudis que estiga cursant qui el presente (en primera o segona convocatòria).

Hi pot participar tot l’alumnat que haja presentat el treball de final d’estudis dins de la normativa universitària a què haja d’atendre a raó de la universitat on faça els estudis. S’hi poden presentar alumnes de qualsevol universitat, sempre que el tema d’investigació tinga per objecte la Vall d’Albaida des de qualsevol aspecte a considerar en la seua especialitat formativa.

El termini per a presentar la documentació acabarà el 23 d’octubre de 2022.

BASES IV PREMI TREBALL FINAL DE GRAU-2021-2022