A la recerca d’un nou model de comarca?

cartell-generic-poblacionsAmb el títol “A la recerca d’un nou model de comarca?”, l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida ha presentat una sèrie de conferències, debats i taules rodones que pretenen de dur a algunes localitats de la comarca una reflexió i anàlisi sobre la situació actual de la comarca, parant especial atenció en els aspectes econòmics i d’infraestructures, i per ayudar a conèixer de primera mà quins són els projectes per a la vertebració del territori i quin paper hi tindran les comarques. Les jornades comencen el dia 14 a l’Olleria i tenen prevista d’acabar l’1 de desembre a Ontinyent.

La idea de reflexionar sobre la comarca va ser plantejada fa un parell d’anys. El projecte inicial era d’analitzar l’evolució de la comarca, des dels plantejaments i projectes de finals dels anys 1970 fins l’actualitat. Aquella primera idea ha anat modulant-se a mesura que s’ha anat concretant i a partir del nou escenari polític sorgit de les darreres eleccions autonòmiques i municipals, amb els plantejaments que els actuals governants han anat fent, com ara els anuncis de la mredacció d’una llei per a l’ordenació del territori on pareixia que les comarques havien de tindre un protagonisme important. Això ens feu creure aconsellable d’orientar les jornades per oferir un millor coneixement des del punt de vista dels estudiosos de les fortaleses i debilitats de la nostra economia, així com proposar idees des de la perspectiva actual dins el ressorgit projecte de Comarques Centrals, per mirar com encaixa tot açò en els projectes de l’actual administració autonómica.

No seria possible parlar de la comarca sense parar esment en la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, la qual compleix l’any que ve 30 anys d’exitència -una generació-. Més que analitzar-ne l’evolució, considerem que és important de saber com en veuen la situació i quina perspectiva de futur tenen respecte de la Mancomunitat els diferents grups polítics presents a la nostra comarca. Per això s’ha organitzat una taula rodona en què ens puguen mostrar quins són els plantejaments per a la Mancomunitat sorgida com a construcció col·lectiva, no sols per a mancomunar serveis, sinó per a ser la representació política de les ciutadanes i ciutadans de la Vall d’Albaida, un ens comarcal on s’hi han integrat totes les poblacions de la Vall.