Contribucions de l’usuari

Dreceres ràpides: navegació, cerca
Cerca les contribucions
 
 
     
  

(més noves | més antigues) Mostra ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 • 17:45, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+98). . N Tronsa(Es crea la pàgina amb «''f.'' Gronsa. Ex.: ''Rodava el matxo una tronsa i molia les olives'' (NVF) (Alb).».) (actual)
 • 17:45, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+73). . N Troneta(Es crea la pàgina amb «''f.'' Pica per on passa l'aigua abans de caure a l'aljub (Ndoc).».) (actual)
 • 17:44, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+185). . N Tronera(Es crea la pàgina amb «''m.'' 1. ''fig.'' Home de conducta moral desarreglada. ''f.'' 2. Colomer, especialment aquella part on es fica la persona asseguda per veure els coloms ([...».) (actual)
 • 17:44, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+62). . N Tronço -a(Es crea la pàgina amb «''adj.'' Persona beneitota, curta d'enteniment (Ndoc).».) (actual)
 • 17:44, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+169). . N Tronçó(Es crea la pàgina amb «''m.'' 1. Tros o porció. Ex: «La serra del terme en la seua totalitat estaca dividida en tres o quatre tronçons» (Llu). 2. Tascó, falca (Nac) (Agu).».) (actual)
 • 17:44, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+245). . N Tronc(Es crea la pàgina amb «''m.'' 1. Porció de la tija principal de la vara del vimen que sol tallar-se de la part més grossa d'aquesta, i que s'empra en cistelleria (Mon). 2. Piló (Nac...».) (actual)
 • 17:44, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+61). . N Tronat -ada(Es crea la pàgina amb «''adj.'' Boig, que té poc seny o gens de seny (Nac).».) (actual)
 • 17:43, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+28). . N Tronador(Es crea la pàgina amb «''m.'' Coet de bac, tro.».) (actual)
 • 17:43, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+571). . N Trona(Es crea la pàgina amb «''f.'' 1. Plataforma petita proveïda d'ampit i tornaveu, col·locada a una altura convenient, per a predicar-hi, cantar-hi l'epístola, etc. 2. Cadira amb braços...».) (actual)
 • 17:43, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+136). . N Trompot(Es crea la pàgina amb «''m.'' 1. Trompa, baldufa més gran (Boc Ont). 2. Pinya del pi bord. (Nac) (Ont) ''loc.:'' «Posar a rodar el trompot».».) (actual)
 • 17:43, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+40). . N Trompo(Es crea la pàgina amb «''m.'' Trompada. (NR) (Agu).».) (actual)
 • 17:41, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+25). . N Trompinot(Es crea la pàgina amb «VF de trompellot.».) (actual)
 • 17:40, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+47). . N Trompina(Es crea la pàgina amb «''f.'' Baldufa, trompa. (NR) (Ben).».) (actual)
 • 17:40, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+120). . N Trompicó(Es crea la pàgina amb «''m.'' Entropessada, ensopegada. ''loc.:'' «Parlar a trompicons»: parlar a trompades, enganxant-se (Nloc).».) (actual)
 • 17:40, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+161). . N Trompí(Es crea la pàgina amb «''m.'' Trompa, baldufa petita. ''loc.:'' «El tio este (o el xiquet este) dels trompins!»: s'usa per explicitar que algú fa nosa (Nloc). (Boc).».) (actual)
 • 17:40, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+223). . N Trompeta(Es crea la pàgina amb «''f.'' 1. Instrument musical. 2. fig. Persona que té eixides momentànies il·lògiques, que fan malpensar (Nac) (Mon). 3. fig. Persona amb la qua...».) (actual)
 • 17:39, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+265). . N Trompellot(Es crea la pàgina amb «''m.'' 1. Pedra troncocònica que serveix de mola en l'almàssera. 2. Rutló de batre. 3. Trompa, baldufa. 4. Persona inútil; que fa nosa i no serveix per a res....».) (actual)
 • 17:39, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+84). . N Trompelló(Es crea la pàgina amb «''m.'' Acció d'entropessar i caure a terra, de genolls o bocaterrosa. (NR).».) (actual)
 • 17:39, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+93). . N Trompada(Es crea la pàgina amb «''f.'' 1. Colp violent. 2. Gran quantitat obrevinguda (de gent, d'aigua, etc.) (Nac).».) (actual)
 • 17:39, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+496). . N Trompa(Es crea la pàgina amb «''f.'' 1. Baldufa; joguet de fusta que té un clau a un extrem i que es fa ballar amb una cordonera (Boc Mon Ont). 2. Canó de canya o de metall per a bufar el foc...».) (actual)
 • 17:39, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+214). . N Troca(Es crea la pàgina amb «''f.'' 1. Aparell cilíndric situat sobre un peu, sobre el qual s'enrotlla la cerilla durant la seua confecció (Nac). 2. Nombre de fils contingut en cada faix...».) (actual)
 • 17:39, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+211). . N Trobar(Es crea la pàgina amb «''v. tr.'' ''loc.'': «Trobar taula parada»: trobar-se les coses a punt i de manera imprevista. 2. «No trobar-s'hi»: no poder acostumar-se a un lloc, a una...».) (actual)
 • 17:38, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+28). . N Troballa(Es crea la pàgina amb «''f.'' Acció de trobar.».) (actual)
 • 17:38, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+214). . N Trobadures(Es crea la pàgina amb «''f.'' ''pl.'' 1. Recompensa, gratificació, propina que es dóna a qui troba una cosa perduda. 2. Troballa inesperada; especialment quan es tracta de diners (...».) (actual)
 • 17:38, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+758). . N Tro(Es crea la pàgina amb «''m.'' 1. Soroll que es produeix a l'atmosfera a conseqüència de l'expansió de l'aire causada per un llamp. 2. Soroll fort produït per una explosió. 3. Trompa...».) (actual)
 • 17:37, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+125). . N Triümfar(Es crea la pàgina amb «''v. intr.'' 1. Obtenir triumf. 2. Tirar cartes del pal que mana durant la partida (Nac) (Boc, Ont, Pob).».) (actual)
 • 17:37, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+96). . N Tristea(Es crea la pàgina amb «''f.'' 1. Tristesa. 2. 'Tristea del taronger' o de qualsevo altre arbre: malaltia (Nac).».) (actual)
 • 17:37, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+76). . N Tripó(Es crea la pàgina amb «''m.'' Fartada Ex.: ''Quin tripó t'has pegat'' (Nac) (Agu).».) (actual)
 • 17:37, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+96). . N Tripijoc(Es crea la pàgina amb «''m.'' Embolic, embull, situació complicada. VF: tribajoc, trisbajoc (Boc).».) (actual)
 • 17:36, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+59). . N Triper -era(Es crea la pàgina amb «''adj.'' Que menja molt. VF: tripero (Boc).».) (actual)
 • 17:36, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+453). . N Tripa(Es crea la pàgina amb «''f.'' 1. Budella 2. Tros de drap o tela que s'utilitza per a la higiene íntima dels xiquets menudets i de les dones (Nac) (Atz). 3. 'Tripes llonganissere...».) (actual)
 • 17:36, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+21). . N Trínxol(Es crea la pàgina amb «VF de trinxo.».) (actual)
 • 17:36, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+28). . N Trinxo(Es crea la pàgina amb «''m.'' Trinxet (NR).».) (actual)
 • 17:35, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+141). . N Trinxet(Es crea la pàgina amb «''m.'' fig. Trau, trenc al cap, ferida amb sang al cap. Sin.: trinxo, trinxol. (Boc, Mon, Oll, Ont, Pob).».) (actual)
 • 17:35, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+188). . N Trinxa(Es crea la pàgina amb «''f.'' Llenca de roba folrada que es posa a la part superior dels calçons, de les faldes, etc, corresponent a la cinta, perque aquelles peces de vestit s'ajusten...».) (actual)
 • 17:35, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+92). . N Trinar(Es crea la pàgina amb «''v. intr.'' Enfadar (Nac). ''loc.:'' «Estar u que trina»: estar molt enfadat.».) (actual)
 • 17:34, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+71). . N Trilla(Es crea la pàgina amb «''f.'' Trill més ample que l'ordinari; aparell de batre (Fon).».) (actual)
 • 17:34, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+364). . N Trill(Es crea la pàgina amb «''m.'' 1. Post de fusta que per sota va armada de ferros tallants, claus o trossos de pedra foguera, i que, arrossegada per una o dues bèsties per damunt la batud...».) (actual)
 • 17:34, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+126). . N Trigillar(Es crea la pàgina amb «''v. tr.'' Nivellar el terreny passant-hi la tragella o trigella. VF de tragellar. VF: tregillar(Ben).».) (actual)
 • 17:34, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+94). . N Trier -era(Es crea la pàgina amb «''adj.'' Que tria. (Malnom a Benigànim). VF: triero. (NR) (Ben, Ont).».) (actual)
 • 17:33, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+139). . N Tridet -eta(Es crea la pàgina amb «''adj.'' Que s'ha triat. Diminutiu de tri. Ex.: ''El temps s'ha fet tridet'', que el cel s'ha tancat i s'ha tornat negre. (NR).».) (actual)
 • 17:33, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+123). . N Tribanella(Es crea la pàgina amb «''f.'' Maçoles, matraca (Ndoc) (Agu, Mon, Ont). VF: estribanelles, estibanelles (Agu).».) (actual)
 • 17:33, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+23). . N Tribajoc(Es crea la pàgina amb «VF de tripijoc.».) (actual)
 • 17:32, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+272). . N Triat -ada(Es crea la pàgina amb «''adj.'' 1. Escollit, pres com a millor o com a diferent dels altres d'un conjunt. 2. Persona un poc depressiva, desmillorada, moixa, rara o que no es troba bé ([...».) (actual)
 • 17:32, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+326). . N Triar(Es crea la pàgina amb «''v. tr.'' 1. Separar, posar persones o coses fora del conjunt on estaven mesclades o confoses. ''v. pron.'' 2. Desfer-se, descompondre's una cosa en les seues...».) (actual)
 • 17:32, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+118). . N Trialla(Es crea la pàgina amb «''f.'' Part d'una cosa que no és de bona qualitat. Ex.: ''Este raïm té molta trialla''. (NR) (Pob).».) (actual)
 • 17:32, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+498). . N Treta(Es crea la pàgina amb «''f.'' 1. Acció i efecte de traure o traure's. 2. Acció i resultat de traure les fusades de les màquines de tòrcer, contínues, bovinadores, etc. (Nac) (...».) (actual)
 • 17:30, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+395). . N Tret(Es crea la pàgina amb «''m.'' 1. Trajectòria que un projectil llançat descriu; tirar un projectil. Ex: «Tindre a tret un pardal». 2. Distància d'un lloc a un altre. Ex: «La tuberia...».) (actual)
 • 17:30, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+143). . N Tresullat -ada(Es crea la pàgina amb «''adj.'' Ullerós; que té els ulls més afonats del que és normal, pot ser a causa d'alguna malaltia, de falta de dormir, etc. (Raf).».) (actual)
 • 17:29, 30 des 2015 (dif | hist) . . (+157). . N Trestombar(Es crea la pàgina amb «''v. tr.'' 1. Trafegar el vi. 2. Canviar l'oli de recipient perquè el solatge quede baix. (Bet). VF: trastombar (Ben, Fon, Pal).».) (actual)

(més noves | més antigues) Mostra ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).