Tots els registres públics

Salta a la navegació Salta a la cerca

Presentació combinada de tots els registres disponibles de diva. Podeu reduir l'extensió seleccionant el tipus de registre, el nom d'usuari realitzador (distingeix entre majúscules i minúscules), o la pàgina objectiu (també en distingeix).

Registres
  • 07:50, 3 març 2022 Vsatorres discussió contribucions va crear la pàgina Séquia (Es crea la pàgina amb «''f.'' Excavació llarga i estreta, sovint revestida de pedra o de rajoles, que serveix per a conduir aigua d'un riu o torrent, siga per a abastir d'aigua poblacions, siga per a regar, per a moure molins, etc.».)