Peu, peu regató

De diva
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Joc infantil. Els que hi juguen s'asseuen a terra amb les plantes dels peus juntes. Un jugador va tocant els peus fent coincidir cada colp amb una síl·laba d'una cançó. Sin.: 'piu, piu, margariu' (Boc, Ont). Cançó: «Peu, peu, regató, de Maria Salimó, quan aplegues al cantó diràs: qui vol farina o segó? Tinc una gallineta blanca que tot ho escampa i una negra que tot ho arreplega. Tinc un gall que té flautes, ni són llargues, ni són curtes. El bou i la vaca roseguen l'estaca; roseguen-la bé que l'amo ja ve». (Beg).