Subvenció de l’Ajuntament d’Ontinyent

L’excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent ha concedit a l’IEVA una subvenció municipal de mil euros, que destinarem a l’activitat global de 2022 de la nostra entitat.