Ser membre de l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida és una manera de potenciar i difondre la cultura de la Vall d’Albaida.

La quota anual és de 35 euros (17,5 per a aturats i jubilats) i serveix per a donar força a l’estructura de l’IEVA.