V

De diva
Dreceres ràpides: navegació, cerca

vaca, vacances, vagarí -ina, vagat -ada, vaixell, vaixella, valdepenyero, valencí, valent, valentí, valer o valdre, valgo, valsar, vall 1., vall 2., vallanca, valleta, vànova, vantar-se, vapulejar, vaquedella, vaqueta, vara, varal, varatxa, vareta, varícia, variejar, varilla, varraco, vectigal, veça, vedat, vedell -a, vedriera, vedriola, vega, vegada, veixell, veixiga, vel, vela, veleta, veló, velot, vell vella, vellaco, vellejar, velle(s)a, vello, vellorsa, vellús -ussa, vellut, vena, venal, véncer, vencill, vencillada, vencillot, vençuda, venda, vendre, vengala, vènia, venir o vindre, vènit, vent, ventall, ventalla, ventalló, ventíjol, ventilejar, ventiscar, ventolejar, ventolera, ventolina, ventpluig, ventral, ventre, ventrell, ventrellar, ventresca, ventura, ventureta, ver vera, verbo, vérbol, vèrbola, verbolet, verbal, verdanc, verdatxo, verdejar, verderol, verdet, verdil, verdina, verdiscolar, verdolaga, verdosta, verduc, verduguejar, verdura, vereda, veremar, verga, verge, vergonya, verí o viri, verm, vermell, vermellor, vermut, verna o vèrnia, vernal, vernesca, vernet, vernís, verós -osa, vèrtula, verraco, verriny, verro, vespra, vessant, vessar, vesta, vesteroles, veta, vetlar, vetlatori, vi, via !, viatge, vicent (Sant), vida, vidiella, vidiguera, vidriol, vidriola, viena, vigirel, vila, vilero, villamarquí, vímen, vimenera, vinarra, vinarro, vinatxa, vincle, vinça, vinçós -osa, vinguda, vintena, vinya, violí, violó, vira, vireta, viri, virolla, virot, visc, viscor, viso, visol, vista, vistós -osa, visurar, vitenc -enca, vitet, vítol, vitòria, vitxec, viu viva, vivales, viver, viveriste, vivor, voga, vol, volada, volador, volander, volant, volantí, volantiner-era, volar, volat -ada, voler, voletejar, voliana, volqueret, volta, voltar, voltejar, volum, volva, vora, vore, vorejar, vorellar, vores, voretar, vorot, votades