· Quadern “El ball dels locos de l’Olleria“. Josep Albinyana Blasco. ISBN 978-84-923588-0-9. 1998

· El mestre poeta. Miquel Ferrándiz Bataller. ISBN 978-84-923588-1-6. 2002

· La deslocalització industrial a la Vall d’Albaida. Francisco Puig Blanco. V Premi Investigació La Vall d’Albaida. ISBN 978-84-923588-2-3. 2006

· Entre la nit i el marasme. Antonio Calzado. IV Premi Investigació La Vall d’Albaida. 2006

· La Casa Santonja/Palau dels Marau. DDAA. ISBN 978-84-923588-3-0. 2008

· Actes del II Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida. 2009

· José Segrelles. Il·lustrador universal. Juan J. Soler Navarro. ISBN 978-84-923588-4-7. 2010

· Actes del III Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida (2010). DVD. ISBN 978-84-923588-5-4. 2010

· El riu d’Albaida. Qualitat ambiental de les seues riberes. Javier Martínez i M. Pilar Donat. VI Premi Investigació La Vall d’Albaida. ISBN 978-84-923588-6-1. 2011

· Els noms dels éssers naturals. Recerques etnobiològiques a la Vall d’Albaida. Antoni Conca, Josep E. Oltra i J. Daniel Durà. X Premi d’Investigació La Vall d’Albaida ISBN 978-84-923588-7-8. 2015

· L’Alforí, paisatge viu. Arquitectura rural i patrimoni cultural Josep M. Ribera Micó. XI Premi d’Investigació La Vall d’Albaida ISBN 978-84-923588-8-5. 2018

· CD Benicadell Sonor 2019

· L’Olleria. Vila Reial Edició facsímil Germán Ramírez Aledón ISBN 978-84-923588-9-2. 2018

· El retaule de la nativitat d’Agullent: estudi i reconstrucció Isidro Puig Sanchis Col·lecció Textos de patrimoni i història de la Vall d’Albaida núm. 1 ISBN 978-84-949014-0-9. 2021

· Moviment obrer i identitat a la Vall d’Albaida (c. 1890-1939). Classe, gènere i nació Aurelio Martí Bataller Col·lecció Textos de patrimoni i història de la Vall d’Albaida núm. 2 ISBN 978-84-949014-1-6. 2021

· José Ángel Gironés: la cultura com a passió DDAA edició a cura de Ximo Urenya. Col·lecció Homenatges. ISBN 978-84-949014-2-3. 2021

· Dones al pas Documental coordinat per Lluïsa Gallego i Noèlia Sanvíctor. 2021

· La «Fábrica de Licores, anisados, jarabes y horchatas» d’Aielo de Malferit. Relació i records d’un antic propietari. Joaquín Juan Mompó Col·lecció Textos de patrimoni i història de la Vall d’Albaida núm. 3 ISBN 978-84-949014-5-4. 2022

· Vicent Gisbert Sanchis (1940-2016). Un poeta al servici del poble. Edició a cura d’Emili Casanova. Col·lecció Literatura de la Vall d’Albaida. ISBN 978-84-949014-6-1. 2023

· L’espai comú. El cooperativisme de treball associat a l’Olleria. Noèlia Sanvíctor. Documental resultat del XIII Premi d’Investigació de la Vall d’Albaida. 2023.