Notes

De diva
Salta a la navegació Salta a la cerca

1. He canviat Bec de Benicolet per Bet, perquè coincidia amb l'entrada 'bec'. 2. He canviat Bes de Benissoda per Bed, perquè coincidia amb l'entrada 'bes'. 3. Els exemples haurien d'anar tots en cursiva. 4. Les locucions entre cometes baixes «» (Alt+174 i Alt+175). 5. La resolució de les imatges ha de ser com a màxim de 640 x 480 i entre 200 i 400 Kb. 6. Convé revisar les entrades de la A i M l'abreviatura (v.) "vegeu" 7. Totes les abreviatures de diccionari han d'anar en cursiva. 8. Les variants formals especials no tenen entrada en el diccionari, però si que poden tindre una remissió a l'entrada principal (ex: monjàvina). 9. He canviat Pal de Palomar per Par, perquè coincidia amb l'entrada 'pal'. 10. He creat l'abreviatura Ter perquè el terme "Llevar" conté aquesta abrevitura i he suposat que serà Terrateig. 11. Hem de revisar les entrades que siguen dos. Potser estiguen en una només i caldrà revisar-les. Quan es faça s'ha de crear una entrada 1 tantes entrades com hi haja. Veg. 'arca 1'. 12. Les referències a "Bellús" s'han de fer amb "Beu", les referències a "Salem" s'han de fer amb "Sam" i a "Olot" amb "Olo". 13. Cal canviar les entrades "Cas" per a Castelló ja que hi ha una entrada 'cas', s'han de canviar per "Cat".