PARTICIPANTS

Cal fer una inscripció per cada persona assistent. Totes les persones interessades poden assistir a les sessions del Congrés. Per a participar-hi cal inscriure’s omplint la butlleta que es troba a l’adreça de l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (Full d’inscripció), fins el 7 de novembre de 2014. La inscripció serà vàlida quan es realitze el pagament corresponent.

PAGAMENT

Socis, estudiants, aturats i membres de família nombrosa
…….  20 €
Públic en general
…….  25 €
La quota d’inscripció inclou el dinar del dissabte 29 de novembre

Cal realitzar l’ingrés fins el 7 de novembre de 2014

al compte de: L’INSTITUT D’ESTUDIS DE LA VALL D’ALBAIDA

en Caixa Ontinyent.

     Indicant el concepte IV Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida

           IBAN: ES46 20456101983000245523

Els congressistes que presenten comunicació i aquesta siga acceptada pel Comité Científic pagaran una quota única de 10 €

ACREDITACIONS

El professorat que participe al congrés tindrà reconeguda l’assistència, sempre que supere el 80% d’aquesta, amb 12 crèdits pel Servei de Formació de la Conselleria d’Educació. Només caldrà fer la inscripció a l’IEVA (no cal fer la inscripció al Cefire). Posteriorment, i d’acord amb la resolució adjunta, l’IEVA gestionarà amb el Servei de Formació del Professorat les certificacions. Resolució 6 octubre 2014 IEVA.

La Universitat de València i l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida certificaran l’assistència al Congrés de tots els participants que justifiquen la seua presencia en el 80 % de les sessions.