COMUNICACIONS


Les persones que de forma individual o col·lectiva i les associacions que vullguen presentar una comunicació, hauran de presentar-ne un resum imprés en paper (DIN A4) i en format electrònic, d’un màxim de 3.000 caràcters (Times
New Roman, mida 12, interlineat senzill), abans del 7 de novembre de 2014.

El text imprés en paper es remetrà a:

Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida

Av. Sant Francesc, 8, 3r, 5a

46870 – Ontinyent.

El text en format electrònic es remetrà a:

ivcongres@ieva.info

 

NORMES PER A PRESENTAR LES COMUNICACIONS

Resum de les normes per a presentar les comunicacions


El termini per enviar el text complet de les comunicacions és el 5 de gener de 2015. Els textos s’enviaran per correu electrònic als organitzadors de les respectives taules.

Les comunicacions enviades al Congrés hauran de complir les següents normes d’estil:

– Els textos es presentaran exclusivament en format Word (.doc) i tindran una extensió màxima de 20 folis, incloent-hi gràfics, mapes i notes al peu. Paginació numerada i correlativa a la cantonada inferior dreta.

– Text en Times New Roman de mida 12 punts del cos, justificat i interlineat 1,5. Cal evitar l’ús de lletra negreta i subratllats en el text.

– A la primera pàgina s’inclourà el títol de la comunicació en lletres majúscules, 14 punts de grandària, negreta i centrat. Tot seguit, alineat a la dreta, el nom i cognoms de l’autor, mida 12 punts. En el cas d’una obra de dos autors o més, ordenats per ordre alfabètic.

– Es presentaran notes al peu de pàgina, no al final del document, numerades de manera correlativa, mida 10 punts. En la primera nota es podrà fer constar si el text està relacionat amb grups o projectes de recerca.

– No s’inclourà bibliografia al final del document.

– Si apareixen imatges, hauran de ser numerades de manera correlativa: figura 1, Figura 2, etc., citant la font de procedència. Si s’inclouen mapes, gràfics o taules, aniran numerats correlativament, acompanyats pel títol i la font de procedència.

 

La Comissió Organitzadora i el Comité Científic estudiaran la conveniència de publicar la totalitat o part de les comunicacions, així com de les  conclusions de les taules rodones i altres actes que es pogueren realitzar.

Descarregueu-vos les

NORMES PER A PRESENTAR LES COMUNICACIONS